یک سوال بپرسید

میلگرد صادراتی سایز 8 با آج دوکی 400 (A3) بر حسب تن

میلگرد سایز 12 با آج دوکی 400 (A3)
کاراکترهای نوشته شده: