میلگرد سایز 20 با آج دوکی 400 (A3)

شرح

میلگرد فولادی سایز 20 با آج دوکی 400 (A3)